Öka företagets lönsamhet genom optimerade rutiner och utbildningar.

Jobylearn är en kundspecifik mobil plattform för ökad kompetens-och informationsspridning.

Då utbildning och dagliga rutiner kan optimeras, ökar företagets lönsamhet.

Undersökningar visar att 70% av nuvarande och framtida medarbetare, känner sig mer motiverade när de lär sig något på en mobil enhet, dessutom slutförs materialet 45% snabbare.

Varför Jobylearn?

Tryggare Medarbetare

Att som medarbetare ha korrekt och uppdaterad information lättillgänglig i sin mobil skapar en enorm trygghet. När det dyker upp en situation där hen är osäker på rutinen kan både medarbetaren och arbetsgivaren känna sig lugna då ett enkelt knapptryck i Jobylearn snabbt och korrekt löser situationen.

Tidsbesparing

Jobylearn sparar tid för er organisation på många plan. Att se en rutin i videoformat gör att medarbetare snabbare både lär sig och kan utföra uppgiften korrekt. Uppstår ett fel går det snabbt att avhjälpa själv. Dessutom visar forskning att ny information lärs ut snabbare via mobilen.

Säkerheten först

Att följa en av företaget godkänd video och samtidigt säkerställa att medarbetarna har tillgång till dessa när de utför sitt arbete gör att man som företag på riktigt kan säga att man sätter säkerheten först. Arbetsplatsolyckor grundar sig oftast i att information inte alltid finns aktuell eller tillgänglig. Med Jobylearn i fickan kan medarbetarna kontinuerligt utbildas i nya rutiner och behöver minnet fräschas upp gällande en sällan utförd uppgift görs det i ett knapptryck.

Ökad lönsamhet

Glöm de extra resurser som krävs vid utbildning, ert nya klassrum är nu i fickan hos era medarbetare. Detta tillsammans med den tid som Jobylearn sparar och de misstag ni kan minimera gör att Jobylearn snabbt kan öka er lönsamhet.

Förbättra er produktivitet

Med Jobylearn kan du sätta mål och mäta utbildningsnivån i din organisation eller bland dina kunder. Plattformen har möjlighet för både mikrokurser samt en omfattande sökmodul för företagsinformation inom samtliga områden som t.ex. hjälper att lösa akuta problem, en monteringsprocess, innovativa arbetsmetoder och mycket mer.

Du kan dela upp en mikrokurs i flera avsnitt med lektioner om 5–10 minuter, som kan slutföras var och när som helst.

Dina användare har direkt tillgång till information från mikrokurserna och kan förbättra sin produktivitet och ta bättre och snabbare beslut.

Jobylearn ökar både kunskapen och lönsamheten i ditt företag.

Kontakta oss